Ceník placených služeb

Placené služby hradí Dodavatel prostřednictvím Kreditu nabitého na svém klientském účtu. V případě nedostatečného zůstatku na Kreditu zákazníka nebude Placená služby poskytnuta.
Umístění nabídky
Každá poptávka zadaná Poptávajícím je ohodnocena různým počtem Kreditů. Každý formulář nabídky má uvedenou cenu na tlačítku přidání nabídky.
Propagace nabídky
Cena
Přednostní výpis nabídky 59 Kč
Zvýraznění nabídky 39 Kč
Balíčky služeb
Cena
Přijetí Objednávky Dodavatelem 5% z celkové ceny Objednávky, min. 100 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH