Půldenní focení
Svatby, Love story
  25. června 2021

 18. září 2021
      Termín ()

 Česká Lípa
      Radvanec

 6 000 – 12 000 Kč